LANDBOUDAL

Artikels

Druk

Ons Herkoms

Geskryf deur Super User. Posted in Landboudal

'n Oorsig van die ontstaan en geskiedenis van Landboudal

Die ontstaan van Landboudal dateer so ver terug as 1918 toe die Ambagskool Jacobsdal tot stand gekom het. In 1943 verander die skool se naam na die Tegniese Skool Jacobsdal. In 1948 ontstaan  die Junior Hoerskool op Jacobsdal. Die skoolhoof was Mnr C J Liebenberg.

Die skoolrol het toe gestaan op 180 leerlinge  Die einde van 1949 was die skoolrol op 210 leerlinge Die moontlikheid van ‘n Landboufakulteit se instelling word ondersoek. Die Administrasie was bereid om dit te doen, mits die Stadsraad 1000 morg besproeiingsgrond aan die skool sou afstaan.

In 1950 het ‘n afvaardiging,onder andere mnr. W J Gouws (LPR) die skool besoek oor die vraag na grond en water. In 1951 kom doen ‘n afvaardiging van die Vrystaatse Landraad inspeksie oor grond vir die Landbou-afdeling.

In 1952 verkry die skool die status van ‘n klas 3 Hoerskool. Die lang gekoesterde ideal van ‘n Landbou-afdeling word ook waar in die jaar. Koeistalle is begin bou,skape is aangekoop,maar daar word gesukkel met Landbou-onderrig weens ‘n tekort aan die nodige fasiliteite.

In 1954 was die skoolrol toe:

  • Middelbare afdeling: 66
  • Primere afdeling: 275

‘n Afvaardiging, ook onder andere mnr. W J Gouws besluit dat daar ‘n koshuis vir seuns wat die landboukursus wil volg, op die plaas opgerig sal word.  'n Landboukundige Vise-prinsipaal word aangestel vir die Landboukundige afdeling.

In 1955 het die aantal leerlinge wat die landboukursus wou volg aangegroei tot 36. Om ‘n sukses van die Landbouskool te maak is besluit dat die Landbouskool onafhanklik van die dorpskool moet ontwikkel. Dit het beteken dat die Landbouskool al sy geboue op die plaas sal moet vestig.

In 1960 lyk die skoolrol soos volg:

  • Primere afdeling : 250
  • Middelbare afdeling: 251

Van die 251 leerlinge is 98 Landbouleerlinge.

Ook word in hierdie jaar ‘n Huishoudkunde-afdeling vir dogters toegestaan.

 In 1961 lyk die skoolrol soos volg:

  • Primere afdeling: 234
  • Middelbare afdeling: 493

Persone van die Departement doen afmetings oor die nuwe geboue vir die Senior-afdeling.

 Op 16 November 1962 word die Landbou-afdeling as ‘n selfstandige Landbouskool bedryf met ‘n nuwe beheerraad.

 In 1963 is die skoolrol soos volg:

  • Primere afdeling: 247
  • Middelbare afdeling: 435

Die Landbouskool Jacobsdal open as ‘n selfstandige skool nadat dit vir elf jaar verbonde was aan die Hoerskool Jacobsdal. Mnr Liebenberg oorhandig die skool aan Mnr P Roux, die nuwe skoolhoof.

In 1964 word mnr. F Snyman aangestel as Vise-hoof van die Landbouskool. Die skoolrol was nou 100. 25 Merino-ooie word aangekoop van mnr. Boet van den Heever vir R600. Die skoolhoof, mnr. P Roux aanvaar ‘n ander pos en mnr. F. Snyman word as die nuwe hoof aangestel.

In 1965 word ‘n aantal plaasgeboue opgerig en die skool se merino's word amptelik geregistreer as stoet.

In 1966 is die skoolrol: 82.  Die wolskuur is aanbou. Oprigting van klaskamers en kantore vind plaas en in 1969 word EVKOM-krag vir die eerste keer aangeskakel.

 Vanaf 1970 is daar Friese en varke aangekoop; tennisbane is gebou. Op 1 Maart 1974 word die skool gewaarsku teen ‘n komende vloed. Vanaf 1 Maart tot 3 Maart is plaasgeboue en landerye oorstroom. Leerlinge help om mense in die dorp se huise te ontruim. Op 21 Maart 1976 is die afgetrede skoolhoof, mnr. C J Liebenberg, van die plaaslike hoerskool en “vader van die Hoer Landbouskool”, oorlede.

 Op 29 Maart 1977 woon mnr. F Snyman ‘n kommissievergadering by oor die amalgamasie van die Hoerskool op die dorp met die Landbouskool. Januarie 1978 het die geamalgameerde skool geopen. Die nuwe skoolsaal en nuwe gebouekompleks word geopen deur die Direkteur van Onderwys, mnr. J A Meiring.

 Januarie 1980 word die Primere afdeling geskei van die Landbouskool en sal voortaan op sy eie funksioneer. Junie 1980 word mnr. P W L Roll aangestel as nuwe skoolhoof.

 Einde 1981 aanvaar mnr. P W L Roll ‘n ander betrekking en Januarie 1982 word mnr. FJ Fourie aangestel as die nuwe skoolhoof.

 Junie 1991 word mnr. F J Bornman as skoolhoof aangestel in die plek van mnr. FJ Fourie, wat die pos van Inspekteur van Landbou aanvaar het.

 Januarie 1994 word mnr. H J Gericke aangestel as skoolhoof, wat nog huidiglik die skoolhoof is.

 Vanaf 1978 het die Landbouskool van krag tot krag gegaan. Die skool  is uiters trots op puik prestasie op sport- sowel as op akademiese gebied. Die bewys hiervan is dat die skool op 16 Januarie 2009 met 403 leerders geopen het, ’n rekordgetal in Landboudal se geskiedenis.

Gebeure

No events

Twitter

No tweets found.

Skakels

Lys van skakels

Kontak Ons

Hoër Landbouskool Jacobsdal
Privaatsak X3
Jacobsdal
8710
 
Tel. (053) 591 0050
Faks. (053) 591 0061
Kontak Ons